Politikk for energieffektiv teknologi: En vurdering av myndighetenes rolle i spredning av energieffektiv teknologi.

Rapporten omhandler grunnlaget for en strategi for myndighetene på området energieffektiv teknologi. Det gis først en oversikt over tradisjonelle innovasjonsformer i EU-land. Deretter gjennomgås ulike virkemidler og teknologipolitiske hovedtrekk for en energirelatert teknologipolitikk, avledes en rekke internmidler som har hovedvekten på kunnskapsspredning og informasjon