Reiseliv og naturbruk. Om reguleringsbehov og styringstiltak

Rapporten startar breidt og prinsipielt med å diskutere fenomena berekraftig utvikling og berekraftig reiseliv. Forfattarane poengterer si oppfatning av termane og temaet. Under drøfting av forholdet mellom reiseliv og naturvern skisserer vi tre aktuelle modellar: sameksistens, konflikt og symbiose. Før den meir konkrete bolken om ferdsel i naturen, drøftar vi verdiproblemet knytt til naturvern og… Les mer »