Mat og materialer. Ressurser, regulering og regional omstilling.

Rapporten diskuterer utviklingen i ressursbaserte produksjonssystemer i lys av reguleringsteori. Første del omhandler matvaresektoren, det vil si produksjon basert på jord og fisk. Andre del omhandler materialsektoren, det vil si produksjon basert på mineral og skog. I hver av disse delene beskrives systemenes omfang målt i sysselsetting, samt regional arbeidsdeling for utvinnende, foredlede og avledende… Les mer »