Momarkedet – Konsept, innhold og organisering

Momarkedet har i 59 år vært den viktigste inntektskilden for det humani-tære arbeidet som drives i regi av Mysen og omegn Røde Kors (MORK). De siste åra har oppslutningen og det økonomiske resultatet av arrange-mentet blitt vesentlig dårligere. I rapporten beskrives utviklingen de siste åra og det drøftes tiltak for å snu denne negative utviklingen…. Les mer »