Om utbygging i Ringsakerfjellet

Rapporten presenterer en utredning av utbyggingsmuligheter i Ringsakerfjellet (se Figur 1). Rapporten gjennomgår status og struktur for utbyggingen i Ringsakerfjellet i dag. Dernest gis prinsipper for og en vurdering av framtidige utbyggingsmønstre. Utredningen vurderer Ringsakerfjellet som natur i bruk, og ikke som natur hvor hensikten er vern og bruksminimalisering. Når poenget er bruk av natur,… Les mer »