Arbeidslivet i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen – Kompetanse og rekruttering for fremtiden

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet har gjennomført en utredning om kompetansebehov i privat og offentlig sektor i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Utredningen er gjennomført på vegne av Midt-Gudbrandsdalen næringsforening. Kompetansebehovet både nå og i fremtiden knytter seg til digitalisering og bærekraft, faglærte og ansatte med høyere utdanning, samt lokal kunnskap og tilhørighet. I utredningen løftes det… Les mer »

Regionark Midt-Gudbrandsdalen

Dette notatet er en oppdatering av rapporten «Gode i Hop. Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland» (ØF-Rapport 10/2014), men de utvalgte temaene blir mer detaljert beskrevet. I notatet ser vi nærmere på temaer som befolkning, sysselsetting, pendling og næringsstruktur