Store norske leksikon på CD-rom

Det er foretatt en markedsanalyse av interessen for store norske leksikon på CD-rom