Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – drivere, barrierer og mulighetsrom. Rapport fra prosjektets første fase

Denne rapporten har sett på drivere, barrierer og mulighetsrom for samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet med utgangspunkt i en kartlegging av organisering og samarbeid i fire casekommuner: Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar. Dette er fire kommuner med mange likhetstrekk når det gjelder størrelse, næringsstruktur og befolkningssammensetning. Samtidig viser kartleggingen at det er stor variasjon i… Les mer »