Medieutvikling, kultur og regional identitet

Hovedvekten er lagt på å beskrive trekk ved lokalt sosialt liv, kultur og loka/regional identitet, og å diskutere medienes rolle i å utvikle og styrke disse kvalitative aspektene. Intervjuene viser at folks tilknytning og identitetsmessige forankring er sterkest på lavere regionale nivåer og avtar jo større regionale enheter en opererer med. Lomværene har i større… Les mer »