Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Denne litteraturstudien belyser prosjektbasert læring. Hensikten har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved Krigsskolen. Studien er gjennomført som en eksplorerende litteraturstudie. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk. Av dette følger det at forskning som kan belyse… Les mer »