Arealplanlegging – et kostnadseffektivt virkemiddel i miljøpolitikken?

Rapporten drøfter om, og i så fall på hvilke områder, det kan være kostnadseffektivt å benytte regulering av arealbruken som et virkemiddel i miljøpolitikken, enten som alternativ eller som supplement til miljøavgifter og andre ordinære miljøpolitiske virkemidler. Hovedfokusert er lagt på transport- og energirelaterte utslipp til luft. Det er altså primært drøftet om det vil… Les mer »