Innflytelse gjennom høringer? En forstudie av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sin påvirkning av offentlig politikk gjennom ordningen med høringer

Rapporten er en forstudie for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, hvor hensikten er å undersøke mulige effekter av de høringsuttalelser som denne organisasjonen har avgitt. I metodekapitlet er det en diskusjon på hvilke metoder som kan anvendes når en søker å måle en organisasjons gjennomslagskraft. Deretter kommer en gjennomgang av fem saker hvor FFO har avgitt en høringsuttalelse,… Les mer »