Regionale konsekvenser av OL på Lillehammer

En kortfattet analyse av hvilken regionaløkonomisk effekt OL vil gi og hvordan denne vil komme. Analysen deler vinter OL i tre: Det offisielle OL, det halvoffisielle OL og det avledede OL

Konsekvenser av verneplan Reinheimen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling

Notatet utreder konsekvensene for reiselivet og miljøbasert næringsutvikling av verneplan Reinheimen. Notatet belyser nasjonale og internasjonale rammebetingelser for den lokale reiselivsnæringen, dagens reiselivsvirksomhet i det foreslåtte verneområdet, planer om ny virksomhet og forventet utvikling i området uten vern etter naturvernlova. På bakgrunn av dette vurderes konsekvenser av et eventuelt vern, samt mulige forebyggende og avbøtende… Les mer »

Konsekvenser av verneplan Geiranger-Herdalen for reiseliv og miljøbasert næringsutvikling

Notatet utreder konsekvensene for reiselivet og miljøbasert næringsutvikling av verneplan for Geiranger-Herdalen. Notatet belyser nasjonale og internasjonale rammebetingelser for den lokale reiselivsnæringen, dagens reiselivsvirksomhet i det foreslåtte verneområdet, planer om ny virksomhet og forventet utvikling i området uten vern etter naturvernlova. På bakgrunn av dette vurderes konsekvenser av et eventuelt vern, samt mulige forebyggende og… Les mer »