Hardanger kommune. Ei utgreiing om fordelar og ulemper ved å slå saman sju kommunar i Hardanger

Dette er ei utgreiing og fordelar og ulemper ved å slå saman Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal til ein samla Hardanger kommune. Hardanger vert oppfatta som ein identitetsregion og er dessutan ei kjend merkevare mellom anna i reiselivssamanheng. Ei problemstillinga i dette notatet er i kva grad ein kan rekne med at… Les mer »