Evaluering av prosjektet ”Sammen den gode skole” i Buskerud

Utgangspunktet for prosjektet Sammen om den gode skole” var å fremme det skolepolitiske engasjementet i kommunene i Buskerud, med fokus på lokalpolitikerne og kommuneledelsen. Prosjektet har oppnådd en god måloppnåelse for fire av dem målsettingene, og særlig for den ene av de to målgruppene. I tillegg har prosjektet nådd ut til andre målgrupper og har… Les mer »