Rv 3 – Betydning, standard og investeringsbehov

Formålet med rapporten er å dokumentere bruken av Rv 3, dens betydning både i nasjonal og regional sammenheng, hvilke behov som finnes for oppgradering/nyinvesteringer og hvilke gevinster slike investeringer kan gi i regional og nasjoanl sammenheng.

E 16– Betydning, standard og investeringsbehov

Formålet med rapporten er å dokumentere bruken av E 16, dens betydning både i nasjonal og regional sammenheng, hvilke behov som finnes for oppgradering/nyinvesteringer og hvilke gevinster slike investeringer kan gi i regional og nasjonal sammenheng.