En økologisk basert bygdeutvikling og EF’s indre marked

Temaet for denne rapporten er økologisk basert bygdeutvikling sett i forhold til EFs indre marked. Hva vil Norges tilpasning til EFs indre marked bety for utvikling av bygdelokaliserte økobedrifter? I rapporten er det lagt vekt på drøfting av spørsmål, problemer og utfordringer. Det gis få konkrete svar eller anvisninger for framtidig arbeid med økobygdideen. Økobygdtanken… Les mer »