Hedmark – mål, indikatorer og statistikk

Dette er en sammenstilling av nøkkeltall for Hedmark. Tema er; befolkning, regional økonomi, innovasjon, internasjonalisering, infrastruktur, utdanning, attraksjon og bolyst. Det er gjort sammenligninger med EU på relevante indikatorer. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med Pushing the Right Button, en del av Interreg IVC mini-program «Brain Flow».

En økologisk basert bygdeutvikling og EF’s indre marked

Temaet for denne rapporten er økologisk basert bygdeutvikling sett i forhold til EFs indre marked. Hva vil Norges tilpasning til EFs indre marked bety for utvikling av bygdelokaliserte økobedrifter? I rapporten er det lagt vekt på drøfting av spørsmål, problemer og utfordringer. Det gis få konkrete svar eller anvisninger for framtidig arbeid med økobygdideen. Økobygdtanken… Les mer »