Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon – en midtveisevaluering

Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP-mat) gjennomføres i perioden 2001-2010. Denne evalueringen fokuserer på resultater og effekter, samt forvaltningen av programmet. Dette er undersøkt via surveyer til bl.a. kunder og ved kvalitative studier, bl.a. case studier i fire fylker. Mange nye produkter/tjenester er skapt. Det er også en videreutvikling av mange eksisterende produkter/tjenester. I tilegg til at… Les mer »