Sykepleieartikler – fra produsent til pasient

Undersøkelsen foretar en kartlegging og vurdering av distribusjons- og formidlingssystemet av sykepleieartikler. Det svenske systemet blir trukket inn som referansesystem for å vurdere om elementer fra dette systemet er hensiktsmessig å overføre til norske forhold.