Prøver å finne meg sjæl – en studie av utekontaktarbeid i tre kommuner.

Rapporten tar utgangspunkt i tre kommuner der utekontakten har hatt ulike skjebner. Utekontaktens etatstilknytning er ulik i to av kommunene, mens en av kommene har lagt ned utekontakten. Rapporten analyserer innholdet i utekontaktens arbeid i kommunene med utekontakt og hvilken betydning det synes å ha at utekontakten blir borte.