Kommunal informasjon i en reformtid. En undersøkelse om kommunalt informasjonsarbeid i forbindelse med reformen for psykisk utviklingshemmede

Tema for denne rapporten er først og fremst det informasjonsarbeidet som er drevet i kommunene. Men dette informasjonsarbeidet må også ses som en forlengelse av den sentrale informasjonsinnsatsen fra KS, sosialdep. og Statens informasjonstjeneste. Derfor er også forholdet mellom det sentrale og det lokale informasjonsarbeidet også tatt med.