Hytter, hoteller og bilveier på Høvringen og Putten 1927 – 2004

Notatet viser lokaliseringen av hytter, hoteller og bilveier i Høvringen/Putten området i Sel kommune i årene 1927, 1963 og 2004. Datagrunnlaget er primært kart fra 1927, rapporten ”Fjellbygd og Feriefjell” og GAB-registeret. Mulige feilkilder er diskutert. Rapporten er laget for Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Bakgrunnen er at fylkesmannen i Miljøstatus for Oppland fokuserer på utviklingen… Les mer »