Barnevernet – Lokal tilpasning eller nasjonal standard? En undersøkelse av variasjoner i barneverntiltak med utgangspunkt i Hedmark og Oppland

Undersøkelsen har som hovedproblemstilling hvorfor det er store variasjoner i barneverntiltak mellom Hedmark og Oppland. Hovedfunnet er at kapasitet og organisering av tjenesten har mye å si for hvor mange barnevernsaker kommunen eller fylket har. Det ble også undersøkt om det var systematiske forskjeller i faglige tilnærminger, men en fant ingenting som tydet på at… Les mer »