Forskernettverk for kjønnsperspektiver i forskning om funksjonshemming. Erfaringer fra det nordiske nettverket ”Gender and Disability” og planer for etablering av et norsk forskernettverk.

Rapporten oppsummerer erfaringene fra det nordiske forskernettverket ”Gender and Disability”, samt status på forskningsfeltet og drøfter behovet og planene for et tilsvarende norsk forskernettverk. Studien bygger på intervjuer med lederne av nettverket, samt et utvalg av nettverksdeltakere og på dokument- og litteraturstudier. Det nordiske nettverket har fungert som et løst og uformelt nettverk. Det har… Les mer »