Fritt valg! Første underveisnotat fra følgeevalueringen – Revidert utgave

I dette reviderte første underveisnotatet fra følgeevaluering en av «Fritt valg 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet” har vi fokus på intensjoner og forventninger i både hovedprosjektet og de ni delpro-sjektene. Notatet bygger på intervjuer med den sentrale prosjektledelsen, de ni prosjektlederne og en studie av dokumenter i prosjektet. I tillegg er det gjennomført tre casestudier… Les mer »