«RURBAN». Underlagsmateriale til Energiråd Innlandet

Energiråd Innlandet deltar i prosjektet “Rurban Energy – Innovation through sustainable improvement of energy chain by developing a framework for urban-rural energy partnerships (Rural-urban energy systems)”. Østlandsforskning har på oppdrag fra Energiråd Innlandet utarbeidet dette notatet som inngår som en del av dette prosjektet. Konkret var oppdraget å gi en «beskrivelse av utviklingen av biomassemarkedet… Les mer »