Kultur som reiselivsprodukt

Forskningsprosjektet problematiserer den brede bruken av begrepet «kultur» i reiselivssammenheng, og går inn på det mangfold av kulturattraksjoner som tilbys turister og hvordan de forstås og oppleves. Mønstre i bruken av kulturattraksjoner og -tilbud i feriesituasjonen står i fokus for analysen. Rapporten belyser hvorvidt ulike typer av kulturtilbud tiltrekker ulike sosiale/kulturelle segmenter blant turistene, hvordan… Les mer »