Reiseliv og naturbruk. Om reguleringsbehov og styringstiltak

Rapporten startar breidt og prinsipielt med å diskutere fenomena berekraftig utvikling og berekraftig reiseliv. Forfattarane poengterer si oppfatning av termane og temaet. Under drøfting av forholdet mellom reiseliv og naturvern skisserer vi tre aktuelle modellar: sameksistens, konflikt og symbiose. Før den meir konkrete bolken om ferdsel i naturen, drøftar vi verdiproblemet knytt til naturvern og… Les mer »

Ringvirkninger av fritidsbebyggelse

Rapporten gjennomgår kunnskapsstatus for ringvirkninger av fritidsbebyggelse i finsk og skandinavisk kontekst. Det trekkes også opp status når det gjelder standard og ferdsel ut fra fritidsboliger, samt oppsummerer politiske og sosiale virkninger. Konklusjonen er at det er liten systematisk samlet kunnskapsbase om de fleste aktuelle kunnskapsområder bortsett fra lokaløkonomiske virkninger. I rapporten gjengis også resultater… Les mer »