Eksportundersøkelsen 2019

På oppdrag fra Music Norway har Østlandsforskning og Høgskolen i Innlandet gjennomført en webundersøkelse blant 174 norske musikere. Hovedmålet med forskningsprosjektet var å kartlegge musikernes aktivitet og behov vedrørende musikkeksport. Dette spørreskjemaet er basert på Eksportundersøkelsen 2015 (Gran & Torp, 2015) med tanke på å fremskaffe sammenlignbare tall over tid. I dette notatet presenterer vi hovedfunn fra undersøkelsen. Notatet… Les mer »