Erfaringer fra Produksjonsløftet i Glåmdalen. Evaluering av Produksjonsløftet I

Østlandsforskning har evaluert erfaringer med implementering av «Produksjonsløftet» i enkelte bedrifter i Solør-regionen. Målsettingen i Produksjonsløftet var formulert på følgende måte: Økt verdiskaping ved mer ressurseffektiv produksjon hos hjørnesteinsbedriftene i Solør-kommunene ved utprøving av bilindustriens lean tenkemåte og filosofi. Slik vi har vurdert de ulike bedriftene sine erfaringer og de resultater vi har hatt tilgang… Les mer »