Tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål – utredning friluftsliv.

Rapporten en utarbeidet som en del av Plan- og utredningsprogrammet for tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til sivile formål. Rapporten belyser dagens bruk av skytefeltet blant to av de viktigste brukergruppene; Brukere av veien gjennom skytefeltet sommerstid og villreinjegere i området. Rapporten diskuterer også effekter av ulike forvaltningstiltak, bl.a. ulike alternativer for veien gjennom skytefeltet.