Pilot arealstrategi: Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar. Sluttrapport

Denne rapporten markerar avsluttinga på eit pilotprosjekt om arealstrategiarbeid i 8 distriktskommunar, finansiert av KDD Kommunal- og distriktsdepartmentet i samarbeid med Distriktssenteret. Prosjektoppstart var mai 2021, og avslutning januar 2023. Dei 8 kommunane er Namsskogan, Leka og Holtålen i Trøndelag, Lødingen, Grane og Hamarøy i Nordland, og Nordkapp og Karasjok i Troms og Finnmark. Forskargruppa… Les mer »

Kommuner og næringsutvikling i Innlandet – Tre gode eksempler

Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der in-tensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom for næringsutvikling». Prosjektet er rapportert i denne enkle publikasjonen. De belyste eksempler kommer fra Alvdal, Vågå og Trysil.

Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredning

Rapporten er en delutredning som skal inngå i en nordisk utredning om ’second homes’. Dette har lagt føringer både på innhold og rapporteringsmønster. Oppdraget er spesifisert i en relativt konkret spørsmålsliste, som tar sikte på å kartlegge og belyse norske forhold. Innholdet er på mange måter en statusoppdatering over både eksisterende statistikk, andre studier og… Les mer »