Hytteforbudets betydning – en bortfallsanalyse

12. mars 2020, som for ettertiden blir stående som en merkedag, var dagen da Norge stengte ned som følge av covid-19, omtalt som korona-pandemien. Kort tid etter innførte regjeringen et forbud mot å oppholde seg på fritidsboliger utenfor egen bostedskommune. Med dette bakteppet, er det gjennomført en bortfallsanalyse. Det vil si en analyse av bortfall… Les mer »