Miljøovervaking langs Rv 55. Årsrapport 1997

Rapporten summerer og diskuterer data frå dei tre rasteplassane Oscarshaug, Mefjellet og Liasanden langs riksveg 55 sommaren 1997. Der det er grunnlag for det, drøftar vi resultat frå 1996 og 1997 i samanheng. Mefjellet og Liasanden vart fyrst ferdig utbygde på ettersommaren, like før registreringsarbeidet vart gjort. Sjølve grunnlaget for overvakinga ligg primært i å… Les mer »