Regionforstørring på Østlandet. Pendlingsbasert tilflytting og bosettingsbasert næringsutvikling

Østlandet er preget av meget sterk befolkningsvekst, i hvert fall i sentrale områder. Notatet drøfter mulighetene for at denne veksten i større grad kan spres rundt på Østlandet. Vi ser her nærmere på lange linjer i befolkningsveksten på Østlandet og på hva som kan forventes av befolkningsutvikling i ulike deler av Østlandet iht. SSBs befolkningsfremskrivninger…. Les mer »