Sysselsettingstiltak for funksjonshemmede i Hadelandsregionen – forprosjekt

Rapporten gir en vurdering av sysselsettingsmulighetene for funksjonshemmede i Hadelandsregionen i dag, og presenterer en kartlegging av den aktuelle målgruppa for tiltak. Det foreslås et handlingsprogram for videre arbeid med sysselsetting av funksjonshemmede med en todelt satsing: Etablering av arbeidssamvirke og et prosjekt for oppretting av arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede i lokalt næringsliv