Unge personer på arbeidsmarkedstiltak

Rapporten bygger på en intervju-undersøkelse av personer på arbeidsmarkedstiltak i alderen 20-29 år i fylkene Akershus, Hedmark og Hordaland. Det overordnede målet for prosjektet har vært å foreta en analyse av den totale gruppen arbeidssøkere uten ordinært arbeid i alderen 20-29 år, og gi en vurdering av arbeidsmarkedstiltakene sett i forhold til denne gruppen.