Ung i Land og Etnedal. Tanker om utdanning, arbeid og bosted blant ungdom i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land

Undersøkelsen fokuserer på ungdom i Nordre Land, Søndre Land og Etnedal og deres forhold til bosted, utdanning og arbeid. De tre kommunene sammen med Dokka videregående skole er interessert i mer kunnskap om hvilke forhold som påvirker lokal ungdoms valg av utdanning, arbeid og bosted. Østlandsforskning har i samarbeid med lærere og 2.klassinger ved Dokka… Les mer »

Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid

Prosjektet Funksjonshemmede i arbeid har vært rettet mot personer med funksjonsnedsettelser, særlig bevegelseshemmede, som var arbeidssø-kende. Evalueringa viser at målgruppa ble mer uensartet enn forventet, og at kursopplegget og vurderingene av resultatene måtte tilpasses den reelle målgruppa. De foreløpige resultatene viser at seks av de 23 delta-kerne er eller vil med stor sannsynlighet komme i… Les mer »