Om lærende organisasjoner – bidrag til en statusrapport i DEVELOP-prosjektet (LEONARDO).

Oppland Fylkeskommune er norsk deltaker i et prosjekt med tittel DEVELOP (Development, Enskilling, Learning Education Package) under EU’s LEONARDO-program. Dette notatet er et bidrag til en statusrapport innen prosjektet.Notatet omhandler lærende organisasjoner, kompetanseutvikling og analyse av opplæringsbehov i bedrifter. Temaene er særlig relatert til små og mellomstore bedrifter, med utgangspunkt i Oppland. Vi refererer først… Les mer »