tar hverandre i hånden for å bekrefte avtalen

Iherdig arbeid med forskjellige akkvisisjoner har i høst gitt resultat. Det gir et variert portefølje av nye prosjekter vi skal jobbe med.

Nye prosjekter

  • For Utdanningsavdelingen i Oslo kommune skal vi de neste to år evaluere IB-skoletilbud i Oslo. Fokus i evalueringen er på mangfoldet blant elever ved skolen og tilbudets betydning for næringslivet. Prosjektleder er Mona Stokke.
  • For Øvre Eiker kommune skal vi evaluere Samarbeidsarena psykisk helse. Prosjektet ledes av Tonje Lauritzen og blir ferdig i år.
  • Det skal gjennomføres en litteraturgjennomgang for å identifisere og beskrive kunnskapsbehov knyttet til betydningen fritidsboligutviklingen har for samfunnsutviklingen i Innlandet, sammen med Innlandet fylkeskommune. Rapporten  skal være ferdigstilt vår 2021 og prosjektleder her er Winfried Ellingsen.
  • Hans Olav Bråta skal gjøre en kartlegging av forskning på kommuner med synkende folketall for Distriktssenteret.

Foredrag og seminarer

Forskerne har også blitt invitert på en rekke seminarer, både fysisk i Innlandet og i Zoom. Merethe Lerfald deltok denne uke på startsseminaret for områderegulering Nordseter og snakket om «Fritidsboliger – vekst og verdiskapning» for Lillehammer kommune. I oktober holder Tor Arnesen et innlegg på et seminar om Helhetlig kunnskapsgrunnlag for klima og naturmangfold for Miljødirektoratet. Eivind Merok holdt denne uke innlegget ‘Vekst gjennom krise – eller bare helt krise?: Et dypdykk i næringsutviklingen i koronaens tid’ på et internt seminar på Handelshøgskolen Innlandet.

På kalenderen ellers står Norges Bank næringslivsseminar som Østlandsforskning arrangerer i Hamar den 13. oktober.

Tonje Lauritzen skal presentere PROFH-prosjektet (Prosjekt Forsvarlige tjenester Hedmarken) for Oslo og Viken Fylkeskommune 25.november.

Det næringsrettete prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet som vi driver sammen med gode kolleger i Senter for Reiselivsforskning avsluttes med et webinar 25.november.  Her er det også en rekke publikasjoner som er rett rundt hjørnet.

Publikasjoner

Rapporten om eksportundersøkelsen gjort for Music Norway ferdigstilles i disse dagene og forventes å bli publisert rett etter høstferien.

Denne uke ble et arbeidsnotat om fritidsboliger og sykehusstrukturen i Innlandet oversendt til Lillehammer kommune.

Reiselivsforsker Birgitta Ericsson forklarte nylig i en kronikk i Nationen hvorfor det var helt urealistisk å tro at 170.000 vandrere ville gå Besseggen som ble varslet om før sommeren. Det er reiselivsbedriftene som taper på oppslag med for store tall, mener hun. Les kronikken her.

Nyansatt reiselivsforsker Veronica Blumenthal skrev i en kronikk i GD om hvordan du kan finne ferieopplevelser og aktiviteter som river deg med og gjør deg oppslukt. Les teksten som også gir deg litt inspirasjon til høstferien her.