Utmarka i Norge går gjennom store endringer og stadig flere blir berørt og interessert i hvordan utmarksområdene både brukes og forvaltes. Neste uke slippes boka ‘Utmark i endring’. Forskere Tor Arnesen og Stine Kvamme bidrar med kapitlet Fritidsbygg i fjellområdet – en egen boligstruktur?

Kapitlet tar for seg ‘den nye tiden’ for tettsteder i utmarka:

«Nye tider er kommet. For de er her, de nye tettstedene i utmarka. De heter slikt som Sjusjøen, Hafjell, Kvitfjell, Bjorli, Beitostølen, Hemsedal, Hovden, Myrkdalen – for å nevne noen. Det finnes flere, og de vokser for tiden – i utmarka. De vegeterer på hypermobiliteten, enten den er fysisk eller digital, de samler ressurser, materielle og immaterielle, de organiserer og endrer måter å bo på, enten vi snakker arbeid eller fritid. De er nye økonomiske og politiske rom, de er nye fysiske strukturer i utmarka – og de er usynlige i innbyggerstatistikken.»

Mange tema

Andre aktuelle tema som boka tar opp er blant annet rovdyrforvaltning, reindriftsnæring, vindkraft, utmarksbeite, hytteutbygging og rettigheter. Forskerne Frode Flemsæter (Ruralis) og Bjørn Egil Flø (Nibio) er redaktører for artikkelsamlingen, og de håper boken treffer bredere enn bare fagmiljøet.

– Denne boka tar for seg et tema som ikke er bare viktig for faginteresserte, men også politikere og samfunnsengasjerte, forteller Flemsæter. Redaktørene har samlet noen av landets fremste samfunnsforskere innenfor feltet utmark for å gi en bredere innsikt på temaet. – Norsk utmark vil uten tvil være en kilde til mange interessekonflikter fremover og “Utmark i endring” går rett i hjertet på flere store problemstillinger knyttet opp til dette. Nå håper vi at denne boken kan bidra med nyttig kunnskap til å dra denne diskusjonen videre, forteller Flø.

Inviterer til bokslipp og frokost

1.desember 09.00 – 11.00 inviterer forfatterne til bokslipp og frokostseminar på Sellanraa, Litteraturhuset i Trondheim. Flere av bidragsyterne fra boken vil dele innlegg, i tillegg til at det vil serveres lokalprodusert frokost. Boka vil bli gratis å lese og laste ned digitalt, men også være mulig å bestille i trykt versjon.

For å melde deg på, reserver gratis billetter her: https://litthustrd.hoopla.no/sales/2076706538

Om du ikke kan møte opp fysisk, kan du følge arrangementet her: https://youtu.be/50Hy81zmwFs