Kulturaktører i Møre og Romsdal betyr økonomisk mye for regionen. Det skriver forskere fra Samfunnsøkonomisk Analyse, Kunnskapsverket og Østlandsforskning i rapporten Kulturelle aktiviteters ringvirkninger i Møre og Romsdal, som presenteres i Molde denne uke.

Ringvirkningsanalysen tar for seg verdiskapingen til Teatret Vårt, Moldejazz, Bjørnsonfestivalen, RaumaRock, Norsk fjellfestival, Terminalen Byscene, Høstscena, Fjord Cadenza-festivalen og Parken kulturhus. Det er tydelig at institusjonene og festivalene som har flest ansatte, som Teatret Vårt, Parken Kulturhus, Terminalen byscene og Moldejazz, også har størst verdiskaping.

Skjult verdiskaping

-Samtidig er det mye «skjult» verdiskaping i form av frivillig arbeid hos mindre aktører, sier forsker Birgitta Ericsson. Omfanget av frivillig arbeid kan være en god indikator på virksomhetens betydning for andre verdier, som fellesskap, tilhørighet og lokal identitet, som ikke så lett lar seg måle.

Hvor store ringvirkninger aktiviteten har avhenger også av hvor mye av innkjøpene som gjøres lokalt, hvor stort tilreisende publikum man har og hvor mye penger disse tilreisende legger igjen lokalt.

Analysen er gjennomført på oppdrag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, som gir økonomisk støtte til nesten alle institusjonene og festivaler i studien.

Les hele rapporten Kulturelle aktiviters ringvirkninger i Møre og Romsdal her 

bilde viser saxofon og blurry folk i bakgrunnen