Dette er resultatene fra en spørreundersøkelse blant kvinner i alderen 18-45 år som har flyttet til Valdres i perioden 1994-2005. Resultatene viser at de tre viktigste flyttemotivene er ”jobb”, ”trygge og gode oppvekstvilkår for barn” og ”kjæresten min bodde i Valdres”. 61 prosent av innflytterne vurderte bare Valdres, da de bestemte seg for å flytte fra stedet de bodde på sist. Bare 16 prosent flyttet til Valdres uten å ha noen tilknytning fra før. De fleste trives godt i Valdres, og sju av ti kvinner vil bli boende i Valdres i mer enn 10 år. De som i størst grad ønsker å bli boende, er familieorienterte kvinner. De som er orientert mot en yrkeskarriere, eller som kom til Valdres for å stresse ned og for å dyrke sine fritidsinteresser, vil i større grad flytte ut igjen.

Bestill rapport

”Valdres-Rypa”. Tilflytting og trivsel blant kvinner i Valdres | (rapportnr. 200603)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X