Dette notatet inneholder en presentasjon av problemstillinger, teorigrunnlag og datagrunnlag for et prosjekt om kommunal alkoholpolitikk. Fokus er rettet mot hva som skjer med alkoholpolitikken i kommuner som satser sterkt på næringsutvikling gjennom en casestudie i to kommuner. I notatet gis også en foreløpig beskrivelse av den alkoholpolitiske situasjonen i de to kommunene.

Bestill rapport

Utviklingen av alkoholpolitikken i kommuner som satser på næringsutvikling – et opplegg for en cases | (rapportnr. 199305)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 40,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X