Dette notatet inneholder en presentasjon av problemstillinger, teorigrunnlag og datagrunnlag for et prosjekt om kommunal alkoholpolitikk. Fokus er rettet mot hva som skjer med alkoholpolitikken i kommuner som satser sterkt på næringsutvikling gjennom en casestudie i to kommuner. I notatet gis også en foreløpig beskrivelse av den alkoholpolitiske situasjonen i de to kommunene.

Bestill rapport

Utviklingen av alkoholpolitikken i kommuner som satser på næringsutvikling – et opplegg for en cases | (rapportnr. 199305)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X