Rapporten er del av et større forskningsprosjekt om “Utmarksbasert næringsutvikling, organisatoriske, forvaltningsmessige og kulturelle utfordringer”. Dette arbeidet har ikke format som en tradisjonell rapport. Publikasjonen består av sju essayistiske oppslag over tema utmark og samfunn, og en innledning. De forskjellige opplagene er i varierende grad avhengige av hverandre ut over det at de alle refererer til utmark. Det har ikke vært meningen å drøfte uttømmende de mange tema som tas opp i varierende dybde og bredde. Noen er bare nevnt og ellers stemoderlig behandlet, andre er gitt en mer uttømmende behandling.

Bestill rapport

Utmark og samfunn. En innledning og syv oppslag om utmarka | (rapportnr. 200316)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X