Miljøvern og OL: Aktører og prosesser i kommuneplanlegging og OL-utbygging i Lillehammer

Rapporten beskriver og analyserer hvordan miljøverninteressene har gjort seg gjeldende i planprosessen omkring OL i Lillehammer. OL-prosjektet følges fra begynnelsen av 1982 og framover til 1990, videre legges det stor vekt på prosessen omkring arealdelen av kommuneplanen i Lillehammer som ble utarbeidet i 1989. Datagrunnlaget er offentlige dokumenter og informantintervjuer.

Utmark og samfunn. En innledning og syv oppslag om utmarka

Rapporten er del av et større forskningsprosjekt om “Utmarksbasert næringsutvikling, organisatoriske, forvaltningsmessige og kulturelle utfordringer”. Dette arbeidet har ikke format som en tradisjonell rapport. Publikasjonen består av sju essayistiske oppslag over tema utmark og samfunn, og en innledning. De forskjellige opplagene er i varierende grad avhengige av hverandre ut over det at de alle refererer… Les mer »