Flommen i Mjøsregionen og i Glommavassdraget i 1995 kom brått og gjorde store skader i flere kommuner. På tettstedet Tretten i Øyer kommune i Oppland gikk elva Moksa over sine bredder på vei ned fra fjellet og ut i Lågen. Denne rapporten forsøker på bakgrunn av samtaler og intervjuer med aktører som på ulike måter var involvert dels i flommen og dels i gjenoppbyggingen etterpå, å rekonstruere og analysere de prosessene som har ført fram til den utformingen området har fått i dag og beskrive hvordan ulike aktører har opplevd hverandre og prosessen. Det blir også fokusert på selve opplevelsen av flommen og hvordan den, 3 og et halvt år etter, fortsatt preger dem som opplevde den. Lokalbefolkningens forhold til elva i ettertid og til den nye utformingen av omgivelsene etter gjenoppbyggingen er også sentrale spørsmål som søkes belyst i rapporten.

Bestill rapport

Stedet og katastrofen. En analyse av prosess og lokale erfaringer fra flom til nytt landskap på Tretten | (rapportnr. 199903)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 250,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X