Rapporten beskriver resultatene fra en spørreundersøkelse om skolens bruk av ulike undervisningsoppleg i miljøvern med hovedvekt på materiale laget av fylkesmannens miljøvernavdeling. 89 grunnskoler i Oppland (49 prosent) har besvart spørreundersøkelsen. 42 prosent av skolene som har besvart undersøkelsen har brukt «Blant fiskene i Mjøsa», 75 prosent har brukt «Mange bekker små ….» og 44 prosent har brukt «Skoleveileder i miljøvern» som alle er utarbeidet av fylkesmannens miljøvernavdeling. Temaer knyttet til avfall og til vann er hyppigst brukt i miljøundervisningen. Dette gjelder både når det gjelder hvilke temaer fra «Skoleveileder i miljøvern» som er brukt, hvilke temaer skolene har utviklet egne undervisningsopplegg på og hvilke temaer skolene ønsker å ta opp videre framover. Praktisk rettede (feltorienterte) kurs for lærerne prioriteres klart høyest når det gjelder skolenes ønsker for hvilke tiltak miljøforvaltningen skal bidra med for å fremme miljøundervisningen i skolene videre framover. Beskrivelse i feltlokaliteter for miljøundervisning prioriteres også høyt.

Bestill rapport

Skolens bruk av undervisningsmateriell i miljøvern | (rapportnr. 199424)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X