Dette notatet drøfter datagrunnlaget, aktuelle variable og alternative presentasjonsmåter ved bruk av nasjonalregnskapsstatistikk i analyser av skognæringenes sysselsettings-, verdiskapings- og lønnsomhetsutvikling. De relevante data og utviklingstrekk blir også presentert for perioden 1978-1997, for noen variable tilbake til 1962.

Bestill rapport

Skogbaserte næringer i nasjonalregnskapsstatistikken | (rapportnr. 199805)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 50,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X