Notatet bygger på et tidligere notat (ØF-notat nr. 01/1996) som avgrenser fire ressursbaserte produksjonssystmer. Dette notatet viser den regionale dynamikken for disse systmene, dvs. hvordan den funksjonelle omdanning av systemene virker regionalt. En spesiell problemstilling er om fornyelsen av ressursbaserte produksjonssystemer frambringer en type integrerte, allsidige produksjonsområder tilsvarende dem vi ser innen andre industrisektorer.

Bestill rapport

Ressursbaserte produksjonssystemer: Regional arbeidsdeling og dynamikk | (rapportnr. 199602)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X